1.600 Sinh viên tham gia thực hiện kỷ lục Guiness thế giới

Monday, 9/26/2011, 8:53 PM GMT+7|  Thời sự
1.600 Sinh viên tham gia thực hiện kỷ lục Guiness thế giới
VOH