Ai quản lý cây xanh trong trường học: Nhập nhằng câu trả lời!

chủ nhật, 31/05/2020, 04:01|  Thời sự
Trường học phải chịu trách nhiệm về cây trong sân trường nhưng lại không được tự quyết việc chặt bỏ. Nhiều câu hỏi đang đặt ra với bài toán quản lý cây xanh.
VOH
Thời sự