Anh phát hiện các bộ xét nghiệm đặt hàng có dính virus Covid-19

thứ sáu, 03/04/2020, 02:43|  Thời sự
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Anh đang đẩy nhanh việc truy quét dịch COVID-19 với mục tiêu thực hiện 25.000 xét nghiệm mỗi ngày vào giữa 4-2020.
VOH