ATM gạo : Của cho không bằng cách cho

Sunday, 4/12/2020, 10:06 AM GMT+7|  Thời sự
Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi lần gặp thiên tai địch họa, những tấm lòng người Việt thảo thơm lại chia sẻ cùng đồng bào qua từng gói mì, từng bao gạo, chai nước…
VOH
Những cách làm hay từ khu phong tỏa
03:41
 | Thời sự