Bản lĩnh doanh nhân: Cân đối công việc, xây dựng gia đình hạnh phúc

Saturday, 6/25/2022, 7:00 AM GMT+7|  Thời sự
Khách mời chương trình vợ chồng doanh nhân đến từ Tranh Gạo Quỳnh Vy • Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc điều hành Tranh gạo Quỳnh Vy  • Anh Nguyễn Khoa Đăng - đồng sáng lập Tranh gạo Quỳnh Vy
VOH