Bao phủ bảo hiểm y tế cho người dân xã đảo Thạnh An

Sunday, 6/19/2022, 5:53 PM GMT+7|  Thời sự
Xác định được tầm quan trọng của vấn đề trên, nhiều chính sách y tế đã được ban hành và có hiệu lực triển khai trong thực tiễn, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân trong chăm sóc sức khỏe.
VOH