Cách hết chức vụ của phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản

Saturday, 4/18/2020, 10:56 AM GMT+7|  Thời sự
Mặc dù phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản tự thấy xấu hổ nên đã viết thư tay xin lỗi, nhưng vẫn chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc khi bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng.
VOH