Café với Doanh Nhân Sài Gòn: Doanh nhân và nhạc sĩ "đồng tác giả" - tại sao không?

Saturday, 7/2/2022, 8:01 AM GMT+7|  Thời sự
Khách mời: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc Music One và ông Lê Tấn Thanh Thịnh - đồng sáng lập Mindfully
VOH
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
03:32
 | Thời sự