Cây phượng bật gốc, ngã đổ trong sân trường ở Đắk Lắk

Thursday, 5/28/2020, 1:42 PM GMT+7|  Thời sự
Cây phượng cao lớn bỗng bật gốc, đổ ngã trong sân trường Trường CĐ Công nghệ Tây Nguyên vào thời điểm học sinh, sinh viên chưa đến trường nên may mắn không thiệt hại về người.
VOH
Thời sự
Những cách làm hay từ khu phong tỏa
03:41
 | Thời sự