Chiến thắng 30/4/1975-Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân VN thời đại Hồ Chí Minh

Thursday, 7/9/2020, 10:47 AM GMT+7|  Thời sự
Ngày 8/7, Viện lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội thảo khoa học 'Chiến thắng 30/4/1975 - đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại HCM
A.Tuấn - Ngọc Bích