"Dạ đây là chút quà gửi các cô, các chú"

thứ sáu, 03/04/2020, 03:48|  Thời sự
"Giúp người không phải là cho cái mình dư thừa, mà là chia sẻ chút ít cái mình đang có"
VOH