Đảm bảo các quy định phòng, chống dịch và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các chiến sĩ mới

Monday, 4/12/2021, 2:49 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Quân khu 7 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các chiến sĩ mới.
Thuc Cúc - Thanh Long - Ngọc Bích