Đầu tư tự động hóa: Hướng đi mới của người nông dân trồng thanh long

Friday, 4/25/2014, 2:50 AM GMT+7|  Thời sự
Đầu tư tự động hóa: Hướng đi mới của người nông dân trồng thanh long
VOH