Đề xuất đình chỉ hoạt động 40 trung tâm Apax Leaders

Friday, 4/14/2023, 11:56 AM GMT+7|  Thời sự
Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết 40 trong tổng số 41 trung tâm của Apax Leaders có thể bị đình chỉ hoạt động.
VOH