Dịch COVID-19 đã xâm nhập vào cộng đồng, cần hết sức cảnh giác

thứ năm, 09/04/2020, 04:08|  Thời sự
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu không được mất cảnh giác với mọi ca bệnh mới phát hiện tại cộng đồng, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù nhỏ nhất.
VOH