Điểm tin 24 giờ - 03/03/2016: Chưa sửa được cáp quang AAG, internet quốc tế chậm kéo dài

Thursday, 3/3/2016, 6:03 PM GMT+7|  Thời sự
Theo thông báo mới của AAG, đến thời điểm hiện nay tàu sửa cáp cho AAG vẫn chưa thể vào vị trí bị sự cố trên phân đoạn cập bờ S1B - Singapore. Do đó, lịch sửa cáp và up kênh sẽ bị chậm so với kế hoạch. Lịch sửa chữa ban đầu từ 14 giờ ngày 4.3 đến 16 giờ ngày 6.3 . Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại.
VOH online (tổng hợp)