Điểm tin 24 giờ - 11/01/2016: Hội nghị Trung ương 14 hoàn thiện công tác nhân sự cao cấp

thứ hai, 11/01/2016, 05:48|  Thời sự
Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII. Đó là một trong những nội dung lớn được Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vừa khai mạc sáng nay đưa ra xem xét, quyết định.
VOH Online