Điểm tin 24 giờ - 11/11/2015: Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước

thứ tư, 11/11/2015, 06:38|  Thời sự
Điểm tin 24 giờ - 11/11/2015: Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước
VOH