Điểm tin 24 giờ - 14/12/2015: Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Monday, 12/14/2015, 5:50 PM GMT+7|  Thời sự
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào sáng 14/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
VOH Online
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
03:32
 | Thời sự