Điểm tin 24 giờ - 14/5/2016: Xuất 800 tấn gạo hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do cá chết

Saturday, 5/14/2016, 7:15 PM GMT+7|  Thời sự
Chính phủ đã đồng ý xuất từ dự trữ quốc gia 800 tấn gạo hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do cá chết, trong đó 500 tấn dành cho ngư dân Quảng Bình và 300 tấn phân bổ cho Quảng Trị - những nơi chịu thiệt hại nặng do cá chết bất thường. Bộ Tài chính đang phối hợp với các địa phương khác để tiếp tục xuất cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng.
VOH Online (tổng hợp)