Điểm tin 24 giờ - 19/7/2016: Việt Nam, nguy cơ thành 'thiên đường ô nhiễm'

Tuesday, 7/19/2016, 5:31 PM GMT+7|  Thời sự
Hiệp định TPP tiếp mạch cho sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư ngành nguy cơ ô nhiễm cao vào Việt Nam như dệt nhuộm, giấy, sắt thép… Theo nhiều chuyên gia kinh tế, môi trường, quy định và giám sát xử lý nước thải của Việt Nam thiếu chặt chẽ, doanh nghiệp có thể “lách”. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, nếu xảy ra ô nhiễm, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.
VOH Online (tổng hợp)