Điểm tin 24 giờ - 23/10/2015: Đại tướng Phùng Quang Thanh: “Không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác”

Friday, 10/23/2015, 5:45 PM GMT+7|  Thời sự
Trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã phát biểu về tình hình quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nói về an ninh của nước ta, theo Đại tướng thì, quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ là hết sức quan trọng, nếu quan hệ hữu nghị tốt với cả hai nước thì chúng ta sẽ giữ được thế cân bằng, giữ quan hệ độc lập, tự chủ, không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác. Chúng ta chỉ phòng thủ bảo vệ đất nước, không bao giờ đi xâm lấn, tấn công bất kỳ một ai. Nhưng phải có thực lực để bảo vệ đất nước.
VOH
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
03:32
 | Thời sự