Điểm tin 24 giờ - 24/11/2015: Chủ nhật (22/5/2016) cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

thứ ba, 24/11/2015, 05:37|  Thời sự
Với tỉ lệ 92,11% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sự kiện này sẽ được tiến hành trong cùng một ngày trên cả nước, vào ngày chủ nhật (22/5/2016).
VOH Online