Điểm tin sáng - 06/05/2016: Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh đào tạo tiến sĩ

thứ sáu, 06/05/2016, 08:35|  Thời sự
(VOH) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần có biện pháp tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học trong đó có chấn chỉnh việc đào tạo tiến sĩ. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và công nghệ, Việt Nam hiện nay có tới trên 24.000 tiến sĩ.
VOH online (tổng hợp)