Điểm tin sáng - 31/7/2016: Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ thuế gần 8 nghìn tỷ cho doanh nghiệp

Sunday, 7/31/2016, 8:56 AM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Trong báo cáo vừa trình Chính phủ vào cuối tháng 7, Bộ Tài chính vừa đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014 là 7.421,286 tỷ đồng, trong đó của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức khoảng 6.432,141 tỷ đồng và của hộ, cá nhân đã bỏ kinh doanh là 989,145 tỷ đồng.
VOH Online (tổng hợp)