Đoạn phim được cho là quay vụ rơi máy bay MH17

Friday, 7/18/2014, 8:45 AM GMT+7|  Thời sự
Đoạn phim được cho là quay vụ rơi máy bay MH17
Youtube