Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công chức, viên chức trong tình hình mới

Tuesday, 11/23/2021, 9:05 AM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Chiều 22/11, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển TPHCM”.
Thanh Long - Ngọc Bích