Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tuesday, 11/22/2022, 7:43 PM GMT+7|  Thời sự
Sáng 22-11, hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” được tổ chức tại TPHCM.
Ngọc Bích - Thanh Long