Gấp rút hoàn thiện 50 - 60 chú hổ 2D và 3D cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022

Wednesday, 1/12/2022, 6:00 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Khoảng 40 công nhân, nghệ nhân tại Xưởng sản xuất Văn Tòng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các linh vật hổ cho đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022.
VOH