Giảm tiền thuê đất năm nay đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thursday, 8/13/2020, 9:22 PM GMT+7|  Thời sự
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm nay đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
VOH