Gỡ bỏ phong tỏa trong thời điểm này sẽ gặp rủi ro gì?

Sunday, 4/12/2020, 10:14 AM GMT+7|  Thời sự
Cảnh báo của người đứng đầu WHO được đưa ra trong bối cảnh một vài nước châu Âu trong những ngày qua bắt đầu gỡ bỏ một số hạn chế đi lại và tiếp xúc xã hội.
VOH