Hà Nội: Quá tải các điểm test nhanh COVID-19

Sunday, 8/2/2020, 11:34 AM GMT+7|  Thời sự
Hầu hết các điểm test nhanh Covid-19 ở Hà Nội đều quá tải khi có khoảng 54.000 người trở về từ Đà Nẵng.
VOH