Hạn mặn khốc liệt, lúa chết non khắp miền Tây, người nông dân lao đao vì thiên tai

thứ năm, 12/03/2020, 06:13|  Thời sự
Còn gì khổ bằng người nông dân? mảnh đất là kế sinh nhai duy nhất nay cũng gặp thiên tai hạn hán nhiễm mặn.
vietnamnet.vn