Hàng trăm chiếc nắp cống trở thành các bài học tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường

Sunday, 11/20/2022, 6:20 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH)-Từ khi công trình vẽ nắp cống được thực hiện, tình trạng rác tập kết đã được giải quyết phần nào. Các bức tranh làm mới cảnh quan đô thị, giúp người dân thay đổi ý thức.
Thanh Long - Ngọc Bích
Người Sài Gòn xúng xính du xuân
02:17
 | Thời sự
[Livestream] Năng lượng cho năm mới
 | Hỏi đáp sức khỏe
Người Sài Gòn xúng xính du xuân
02:17
 | Thời sự
[Livestream] Năng lượng cho năm mới
 | Hỏi đáp sức khỏe