Hé lộ video "những giây cuối" trong máy bay ​Germanwings

Wednesday, 4/1/2015, 12:50 PM GMT+7|  Thời sự
Hé lộ video "những giây cuối" trong máy bay ​Germanwings
MEDIA & NEWS/YouTube
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
03:32
 | Thời sự