Hội thi báo cáo viên giỏi Thành phố Hồ Chí Minh “Son sắt niềm tin – Vững vàng lý tưởng”

Monday, 11/22/2021, 8:31 PM GMT+7|  Thời sự
Năm nay chủ đề “Son sắt niềm tin – Vững vàng lý tưởng” sẽ chọn lọc được thí sinh nổi trội và thể hiện đúng và tiềm lực không chỉ về công tác tuyên truyền miệng mà đẩy mạnh hơn nữa công tác tư tưởng
Ngọc Bích - Thanh Long