HTX nông nghiệp tạo thêm nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới

Thursday, 11/12/2020, 12:16 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - MTTQ TP, huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM bền vững.
A.Tuấn - Minh Phương