Khánh Hòa tạm dừng các hoạt động tập trung đông người từ 0h ngày 10/8

Monday, 8/10/2020, 1:00 PM GMT+7|  Thời sự
Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng; tiệc cưới hỏi, sự kiện tập trung đông người ở nơi công cộng, các dịch vụ không thiết yếu sẽ phải tạm dừng để phòng dịch.
VOH