Khi các nhà khoa học Việt - Pháp cùng cảnh báo về mối đe dọa môi trường của rác thải nhựa

thứ sáu, 03/01/2020, 02:47|  Thời sự
(VOH) - Lần đầu tiên có một nghiên cứu cụ thể về tác động của nhựa đối với sự sống của một dòng sông được ghi nhận bởi nhóm nghiên cứu Việt - Pháp.
VOH