Khởi nghĩa Nam Kỳ: Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Monday, 11/30/2020, 10:44 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Ngày 22/11, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, BTG Trung ương và TU TPHCM đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia“Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc VN
A.Tuấn - Ngọc Bích