Không nên cứng nhắc bắt học sinh đeo khẩu trang, mặt nạ, không bật điều hoà

Wednesday, 5/6/2020, 4:54 PM GMT+7|  Thời sự
Một số trường học có các biện pháp cứng nhắc, thậm chí cực đoan như yêu cầu học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ chống giọt bắn, lớp học không được bật điều hoà...
VOH