Kỳ 1: Kinh tế số là sự lựa chọn Đúng và Trúng

Tuesday, 12/20/2022, 8:00 AM GMT+7|  Thời sự
Khách mời PGS.TS Nguyễn Văn Trình - Nguyên Phó Viện trưởng -Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM;  Ông Phạm Ngọc Hưng - Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM
VOH