Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ “Timeless Dance - Bước nhảy vượt thời gian”

Tuesday, 12/31/2019, 10:28 AM GMT+7|  Thời sự
Với mục đích giúp cho sinh viên được trang bị những kiến thức để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật đáp ứng nhu cầu tiếp cận với thực tiễn sau khi ra trường sẽ làm được việc
A.Tuấn - Minh Phương
Làn Sóng Xanh Party 11/2020
01:24:12
 | Làn sóng xanh
Bông Lúa Vàng 2020 - 28/11/2020
 | Bông lúa vàng