Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022: Những đề tài gẫn gũi, dung dị chạm tới trái tim

Wednesday, 8/3/2022, 7:00 PM GMT+7|  Thời sự
Ngày 3/8 là ngày thi thứ ba nội dung Phát thanh trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 – năm 2022.
VOH