Năm mới đi ngắm hổ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Monday, 1/31/2022, 10:38 AM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang chăm sóc hàng ngàn cá thể động vật, trong đó có 8 chú hổ Đông Dương và hổ Belgal.
VOH