Ngành thuế tích hợp 120 thủ tục hành chính thuế trên cổng dịch vụ công quốc gia

Wednesday, 8/19/2020, 9:55 AM GMT+7|  Thời sự
Mới đây, đã có thêm gần 30 thủ tục hành chính được ngành thuế tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến lên 120 thủ tục.
VOH