Ngày mai nhà mạng khóa 2 chiều với thuê bao không chuẩn hóa thông tin

Friday, 4/14/2023, 6:20 PM GMT+7|  Thời sự
Nhà mạng bắt đầu khóa 2 chiều với thuê bao không chuẩn hóa thông tin từ ngày mai.
VOH