Người lao động cố bám trụ cùng doanh nghiệp

Sunday, 11/6/2022, 3:16 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH)-Dù vậy, vì nhiều lý do, người lao động vẫn cố gắng bám trụ lại nhà máy, chờ thị trường phục hồi, doanh nghiệp hoạt động ổn định trở lại.
Thanh Long - Ngọc Bích
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn