Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Friday, 8/7/2020, 11:01 AM GMT+7|  Thời sự
Ông Lê Khả Phiêu sinh năm 1931, nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
VOH