Nhà sản xuất muốn tham gia điều tra vụ trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long

Friday, 4/7/2023, 9:20 AM GMT+7|  Thời sự
Nhà sản xuất trực thăng Bell Helicopter và Ủy ban An toàn vận tải Canada đề nghị hỗ trợ Việt Nam điều tra nguyên nhân Bell-505 gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh.
VOH